Výskyt viru SARS-CoV-2 v ejakulátu

Onemocnění COVID-19 se mezi lidmi přenáší kapénkově vzduchem. Jiné případné způsoby jeho přenosu je třeba vědecky ověřit. Virus odpovědný za toto onemocnění (SARS-CoV-2) byl detekován v gastrointestinálním traktu, stolici, slinách a moči. Zda je přítomen i v ejakulátu se dosud moc nezkoumalo.

V rámci studie byly testovány vzorky ejakulátu od 38 mužů starších patnácti let pozitivně testovaných na COVID-19, z nichž 23 (60,5 %) dosáhlo klinického zotavení a 15 (39,5 %) bylo akutně nemocných.

Testování prokázalo přítomnost viru SARS-CoV-2 v ejakulátu celkem u šesti mužů, z nichž dva (8,7 %) byli ze skupiny zotavených pacientů a čtyři (26,7 %) ze skupiny pacientů v akutní fázi infekce. Nebyl ale zjištěn žádný signifikantní rozdíl mezi pozitivním a negativním výsledkem testu z hlediska věku zúčastněných, anamnézy urogenitálního onemocnění, počtu dní od nástupu symptomů, počtu dní od hospitalizace nebo od klinického zotavení.

Z výsledků studie vyplývá, že virus SARS-CoV-2 může být přítomen ve spermatu jak akutně nemocných pacientů, tak i u těch klinicky zotavených. Může se dostat i do mužského reprodukčního traktu vzhledem k nedokonalým bariérám ve varlatech, nadvarlatech i chámovodu, zejména je-li přítomen systémový lokální zánět. I když se virus nemůže v mužském reprodukčním traktu replikovat, může zde přetrvávat.

Experti nepovažují výsledky této studie za překvapivé. V předchozích letech bylo dokázáno, že se v mužském reprodukčním traktu některé viry opravdu vyskytují, například zika či ebola viry. Ty byly ve spermatu pacientů objeveny dokonce i několik měsíců po jejich zotavení. Fakt, že i virus SARS-CoV-2 přetrvává v mužském ejakulátu, ovšem nemusí nutně znamenat, že se jeho prostřednictvím při pohlavním styku přenáší i samotné onemocnění.

Zatím ale není jasné, zda je nemoc COVID-19 přenosná i sexuálně. Záleží, zda byl v ejakulátu přítomen přímo virus, nebo jen jeho RNA. Otázkou také je, jak dlouho zde může přežívat. Vzhledem k tomu, jak snadno se tento virus přenáší kapénkami, by při epidemii možnost sexuálního přenosu asi nehrála velkou roli.

Studie virů přítomných v ejakulátu a jejich perzistence v něm jsou prospěšné pro klinickou praxi a veřejné zdraví, zejména pokud jde o viry, které by mohly způsobit vysokou morbiditu. Výše uvedená studie je omezena malým počtem vzorků. Další výzkum týkající se šíření viru SARS-CoV-2, včetně jeho perzistence a koncentrace ve spermatu, je proto nezbytný.

Ing. Petra Černá

Odborný pracovník

 

Zdroj:

Li D, Jin M, Bao P, Zhao W, Zhang S (2020): Clinical characteristics and results of semen tests among men with coronavirus disease 2019. JAMA Network Open, 3: e208292.

Máte otázky? Ptejte se!

Kontaktní informace