Může kvalitu ejakulátu ovlivnit délka ejakulační abstinence?

Neplodnost postihuje přibližně 15 % párů v reprodukčním věku. Mužská neplodnost se na tomto skóre podílí 50 % (WHO 2010). Častým důvodem je nevyhovující kvalita spermií, kterou se současný výzkum na poli reprodukční medicíny zaobírá z různých aspektů.
Světová zdravotnická organizace (WHO) před analýzou spermatu doporučuje ejakulační abstinenci v trvání 2–7 dní (WHO 2010); o tomto doporučení se však mezi vědci dále diskutuje.
Okada et al. (2020) si dali za cíl zjistit, jak může různý počet dní ejakulační abstinence ovlivnit kvalitu spermatu. Ve studii, které se účastnilo celkem 65 mužů, byly standardně analyzovány dva vzorky ejakulátu poskytnuté od každého z nich po 1 a 4 dnech ejakulační abstinence. Kvalita spermatu byla posuzována vyšetřením oxidační aktivity (intracelulární a semenná plazma) a funkcí spermií (akrozomální integrita, mitochondriální aktivita a integrita nukleární DNA).
Jak se očekávalo, ejakulát mužů po 1 dni abstinence vykazoval nižší objem i celkový počet spermií ve srovnání se vzorky odebranými po 4 dnech abstinence. Motilita spermií v ejakulátu po 1 dni abstinence byla vyšší a naměřená oxidační aktivita byla nižší ve srovnání se vzorky odebranými po 4 dnech abstinence. Pokud jde o funkce spermií, vzorky odebrané po 1 dni abstinence vykazovaly zvýšení integrity akrozomu, mitochondriální aktivity a integrity nukleární DNA ve srovnání se vzorky odebranými po 4 dnech abstinence. 
Ačkoli vzorky odebrané po 4 dnech abstinence vykazovaly lepší výsledky co do množství spermií, vzorky odebrané po 1 dni abstinence vykazovaly lepší kvalitativní výsledky, včetně motility, oxidační aktivity a funkce spermií. 
Z těchto výsledků lze učinit závěr, že dlouhodobější skladování spermií v nadvarleti může způsobit, že spermie budou náchylnější k oxidačnímu poškození a budou vykazovat zhoršení výše uvedených kvalitativních parametrů.

21. 10. 2021
Ing. Petra Černá

Zdroj:
Okada FK, Andretta RR, Spaine DM (2020): One day is better than four days of ejaculatory abstinence for sperm function. Reproduction and Fertility, 1(1), 1-10.

Máte otázky? Ptejte se!

Kontaktní informace