Efekt Wi-Fi na snížení motility a fragmentaci DNA spermií

V posledních letech dramaticky vzrostlo používání notebooků připojených k místní bezdrátové síti. Lidé používající Wi-Fi jsou vystaveni elektromagnetickým vlnám, které mohou být nebezpečné pro mužské pohlavní buňky. Přenosné počítače se běžně používají na klíně, a proto bývá oblast genitálií vystavena vysokofrekvenčním elektromagnetickým vlnám (RF-EMW) a vysokým teplotám. Argentinští vědci z institutu Nascentis Medicina Reproductiva v Cordobě provedli první studii zaměřenou přímo na vliv Wi-Fi na kvalitu spermií, zatímco předchozí studie se soustředily na negativní vliv vyšší teploty na stav spermií, pokud muži pracují s notebookem na klíně.

Z dlouhodobých studií je známo, že plodnost mužů během několika desetiletí poklesla. Tento pokles byl přičítán přímé nebo nepřímé expozici určitým faktorům prostředí, jako je například RF-EMW. Extrémně nízkofrekvenční magnetická pole mohou iniciovat řadu biochemických a fyziologických změn v biologických systémech různých druhů. Mnoho z těchto účinků bylo spojováno s produkcí volných radikálů, což jsou původci oxidačního poškození buněčných struktur a molekul jako jsou lipidy, proteiny a nukleové kyseliny.

V rámci výše uvedené studie byly použity vždy dva vzorky od celkem 29 dárců spermatu inkubovaného za stejných podmínek. První vzorek (experimentální) byl vystaven notebooku stahujícího data z internetu, který byl připojen pomocí Wi-Fi, zatímco druhý vzorek (negativní kontrola) účinkům notebooku nebyl exponován.

Vzorky od všech 29 zdravých dárců byly před zahájením experimentu většinou vyhodnoceny jako normozoospermické. Toto hodnocení znamená, že všechny hodnocené parametry ejakulátu vykazovaly dle WHO (Světová zdravotnická organizace) normální hodnoty. V průběhu experimentu byla první skupina vzorků vystavena ex vivo po dobu čtyř hodin bezdrátovému připojení k internetu. Spermie vystavené elektromagnetickému záření vykazovaly po čtyřech hodinách významné snížení progresivní pohyblivosti a zvýšení fragmentace DNA (třikrát větší než spermie z kontrolní skupiny). Jedna čtvrtina spermií se dokonce vůbec nepohybovala. Mezi oběma skupinami nebyly identifikovány žádné významné rozdíly v počtu mrtvých spermií.

Z výsledků studie je zřejmé, že expozice spermií ex vivo bezdrátovému internetovému připojení k notebooku signifikantně snížila motilitu a vyvolala fragmentaci DNA netermálním účinkem. Zdá se, že držení notebooku bezdrátově připojeného k internetu na klíně poblíž varlat může vést ke snížení mužské plodnosti. K prokázání tohoto tvrzení jsou ale zapotřebí další studie in vitro a in vivo, protože se experiment odehrál v tzv. „umělém prostředí“ a není jasné například to, zda se závěry vztahují na všechny typy notebooků s Wi-Fi.

 

Ing. Petra Černá

Odborný pracovník laboratoře

 

Zdroj:

Avendano C, Mata A, Sarmiento CAS, Doncel GF (2012): Use of laptop computers connected to internet through Wi-Fi decreases human sperm motility and increases sperm DNA fragmentation. Fertility and Sterility, 97, 39–45.

Máte otázky? Ptejte se!

Kontaktní informace