Efekt aspirinu na kvalitu semene

Kvalita semene se u zdravých mužů za posledních 50 let zhoršila. Z rostoucího počtu studií je známo, že na kvalitu semene mají vliv farmakologické, nutriční i environmentální faktory, které mohou přispět k celkovému poklesu spermií a rostoucímu počtu neplodných párů.

Jedna ze studií souvisejících s touto problematikou se zaměřila na efekt aspirinu na kvalitu semene. Aspirin (kyselina acetylsalicylová) je lék patřící do skupiny nesteroidních protizánětlivých (NSAID) léků. Kromě analgetických, antipyretických a protizánětlivých účinků je široce používán i k redukci krevní srážlivosti.

U lidí i na zvířecích modelech byly zjištěny škodlivé vlivy aspirinu nebo jiných NSAID léků na funkci spermií. Je dobře známo, že tyto sloučeniny interferují s metabolizmem arachidonátů a syntézou prostaglandinů, což jsou látky, které vysoce korelují s reprodukční fyziologií. U pravidelných konzumentů aspirinu, kromě poklesu počtu spermií, klesají i procenta pohyblivých spermií a také dochází k nepříznivému působení přímo na chromosomy a chromatin spermií. Významný pokles pohyblivosti spermatických buněk byl zaznamenán již při užívání nevelkého množství aspirinu (500 mg/týden) (Stutz et al. 2004).

Existují pádné důkazy, že aspirin negativně ovlivňuje různé parametry kvality spermatu. Podílí se na snížené pohyblivosti a životaschopnosti spermií, fragmentaci DNA ve spermatických buňkách, nižším objemu ejakulátu s nižší koncentrací spermií. Aspirin má také negativní vliv na produkci testosteronu. Bylo prokázáno, že expozice 0,01–0,1mM aspirinu výrazně snížila jeho produkci po 24 hodinách (přibližně o 18 % a 17 %) a po 48 hodinách (přibližně o 14 % a 12 %). Další výzkum je nezbytný.

 

Ing. Petra Černá

Odborný pracovník

 

Zdroj:

Banihani SA (2020): Effect of aspirin on semen quality: A review. Andrologia, 52, e13487.

Stutz G, Zamudio J, Santillán ME, Vincenti L, De Cuneo MF, Ruiz RD (2004): The effect of alcohol, tobacco, and aspirin consumption on seminal quality among healthy young men. Archives of Environmental Health: An International Journal, 59, 548-552.

Máte otázky? Ptejte se!

Kontaktní informace