Efekt akupunktury na léčbu neplodnosti

Neplodnost je v současné době celosvětový problém, který postihuje přibližně 15 % párů v reprodukčním věku. Mužská neplodnost představuje přibližně polovinu všech případů neplodnosti, přičemž u 40–50 % mužů není etiologie známa. Z faktorů vedoucích k mužské neplodnosti je nejčastější příčinou oligoasthenozoospermie, která je definována jako snížený celkový počet nebo koncentrace spermií a snížená progresivní nebo celková motilita spermií.

Jako možná doplňková léčba pro neplodné muže se jeví využití tradiční čínské medicíny (TCM). Bylo prokázáno, že TCM může regulovat osu hypotalamus–hypofýza–varlata a posílit funkci Sertoliho buněk a Leydigových buněk. TCM může také zmírnit zánět, zabránit oxidačnímu stresu, snížit index fragmentace DNA v zárodečných buňkách a modulovat jejich proliferaci a apoptózu. TCM může dále zvyšovat koncentraci stopových prvků a vitamínů včetně mikrocirkulace ve varlatech, snižovat hladiny protilátek proti spermiím v séru a upravovat epigenetické markery.

Propojování klasické a tradiční východní medicíny je čím dál více vyhledávaným postupem, který zvyšuje efektivitu léčby. A to platí i v oblasti asistované reprodukce. Mnohé odborné studie již prokázaly, že nejefektivnější léčba neplodnosti zahrnuje kombinaci západních lékařských postupů a akupunktury. Akupunktura je metoda známá z čínské medicíny, která je bez vedlejších účinků a je velmi dobře snášena. Jako jedna z nejstarších léčebných metod je využívána již po tisíciletí.

Tradiční čínská medicína a akupunktura jsou založeny na starověkých lékařských teoriích. Díky pokrokům v oblasti neurobiologie a techniky jsme až v posledních desetiletích schopni porozumět akupunkturním účinkům a mechanismům, například tomu, jak se „akupunkturní signál“ přenáší z mechanického signálu přes elektrický signál na signál biologický, který vytváří biologickou odezvu.

V poslední době se akupunktura používá k rozsáhlé léčbě neplodnosti včetně ovulační dysfunkce, k oplodnění in vitro, při přenosu embryí a mužské neplodnosti. Účinek akupunktury vyvolává zájem lékařů a vědců z celého světa. Výsledky studií akupunkturní léčby neplodných mužů ukázaly pozitivní účinek na koncentraci a pohyblivost spermií, zvýšení testosteronu a určité zlepšení hladiny luteinizačního hormonu. Tyto studie také ukázaly nárůst normálně tvarovaných spermií a významné snížení procenta morfologicky abnormálních spermií. Odborné studie prokázaly, že použití akupunktury před a po transferu embrya zvyšuje pravděpodobnost otěhotnění, respektive ho může pozitivně ovlivnit. U žen, které akupunkturu podstoupily před a po transferu, byla úspěšnost otěhotnění v porovnání s ostatními zřetelně vyšší, a sice o 65 %.

Ing. Petra Černá

30. 4.2021

 

Zdroje:

Pei J, Strehler E, Noss U, Abt M, Piomboni P, Baccetti B, Sterzik K (2005): Quantitative evaluation of spermatozoa ultrastructure after acupuncture treatment for idiopathic male infertility. Fertility and Sterility, 84, 141-147.

You F, Ruan L, Zeng L, Zhang Y (2020): Efficacy and safety of acupuncture for the treatment of oligoasthenozoospermia: A systematic review. Andrologia, 52, e13415. DOI: 10.1111/and.13415.

Zhou SH, Deng YF, Weng ZW, Weng HW, Liu ZD (2019): Traditional Chinese medicine as a remedy for male infertility: a review. The world Journal of Men's Health, 37, 175.

Máte otázky? Ptejte se!

Kontaktní informace