Aplikace bílkovin do varlat může léčit mužskou neplodnost

Neplodností trpí přibližně 15 % párů a mužská neplodnost hraje roli ve více než třetině těchto případů. Mužská neplodnost je způsobena multifaktoriálními faktory. Často za to mohou problémy s vývojem spermií. Nyní vědci našli způsob, jak dodat protein důležitý pro produkci spermií přímo do myších varlat, kde obnovil normální vývoj spermií a umožnil dříve neplodným samcům počít mláďata.

Nedostatečný počet spermií může být způsoben poškozením hematotestikulární bariéry, která chrání reprodukční buňky před škodlivými toxickými látkami cirkulujícími v krvi. Pro tuto funkci je nezbytný protein PIN1, který se stal předmětem studie.

Myši, které jsou geneticky upravené tak, aby jejich varlata PIN1 neobsahovala, jsou o spermie ochuzené, neplodné a jejich varlata jsou zakrslá. Metoda genové terapie k léčbě neplodnosti byla vědci již zvažována, nicméně s sebou nese řadu rizik a byla vyhodnocena jako riskantní, neboť by mohla způsobit nežádoucí genetické změny v reprodukčních buňkách, které by mohly být přeneseny do potomstva. Proto v této studii došlo k přímému vnesení proteinu, který by teoreticky měl plodnost ovlivnit.

Pro tento účel byly vyvinuty speciální nanočástice, které byly naplněny konkrétními bílkovinami. Tento komplex byl pojmenován jako Fibroplex. Je složen z proteinu fibroinu, což je dominantní stavební jednotka hedvábí a je doplněn o lipidy a zvláště proteiny PIN1. Tento komplex byl následně vpravován pomocí injekce do varlat infertilních samců myší. Tito samci byli po aplikaci schopni zplodit mláďata na rozdíl od samců, kterým komplex podán nebyl.

Výsledky studie naznačují, že přímé dodávání proteinů do varlat může léčit mužskou neplodnost. Je však nutné podotknout, že studie byla provedena na myších a možné použití v medicínské praxi u lidí si žádá ještě řadu klinických testů.

 

Ing. Petra Černá

Zdroj: KIM WJ et al (2020): Intratesticular Peptidyl Prolyl Isomerase 1 Protein Delivery Using Cationic Lipid-Coated Fibroin Nanoparticle Complexes Rescues Male Infertility in Mice. ACS nano, 2020, 14.10: 13217-13231.

https://www.sciencedaily.com/releases/2020/10/201021130145.htm

Máte otázky? Ptejte se!

Kontaktní informace