Aktuality

Klinické využití FSH u mužské neplodnosti

16.06.2021

Mužská neplodnost je stále častěji diskutované téma napříč odborníky i laiky, neboť se s ní setkává čím dál více párů snažících se o potomka. V současnosti se muž podílí na neplodnosti páru ve více než 50 % případů. Neplodnost může být způsobena dědičnými predispozicemi či získanými příčinami. Existuje ale celá řada dalších faktorů, které ovlivňují kvalitu spermií.

ČÍST VÍCE

Efekt akupunktury na léčbu neplodnosti

04.05.2021

Neplodnost je v současné době celosvětový problém, který postihuje přibližně 15 % párů v reprodukčním věku. Mužská neplodnost představuje přibližně polovinu všech případů neplodnosti, přičemž u 40–50 % mužů není etiologie známa. Z faktorů vedoucích k mužské neplodnosti je nejčastější příčinou oligoasthenozoospermie, která je definována jako snížený celkový počet nebo koncentrace spermií a snížená progresivní nebo celková motilita spermií.

ČÍST VÍCE

Nové poznatky v oblasti diagnostiky a selekci poškozených spermií

29.03.2021

V posledních letech stoupá zájem o metody asistované reprodukce. Tyto metody přinášejí pozitivní řešení mnoha problémů infertility a pomáhají přivést na svět potomka i párům, u kterých se to dříve pokládalo za nemožné. Podmínkou normálního vývoje embrya je kvalitní a zdravá spermie.

ČÍST VÍCE

Zinek v boji proti COVID-19 a možným dopadům na plodnost

01.03.2021

COVID-19 způsobuje rozsáhlé škody na zdraví lidí všech věkových skupin. V souvislosti s tímto onemocněním se zkoumá i léčebný efekt zinku vzhledem k jeho již dříve prokázaným účinkům v boji proti oxidačnímu poškození tkání a virovým infekcím. COVID-19 zásoby zinku v organismu vyčerpává, což může mít vliv i na snížení plodnosti. V rámci studie publikované v časopise Reproductive Sciences vědci přezkoumali patofyziologii COVID-19, zejména ve vztahu k reprodukční funkci.

ČÍST VÍCE

Úloha kryokonzervace zárodečných buněk v asistované reprodukci

08.02.2021

Kryokonzervace spermií je metoda, která se v oblasti asistované reprodukce s úspěchem používá více než 50 let. Jde o metodu zamražení a uchování spermií pro jejich pozdější využití. Zamražení probíhá postupným ochlazováním až na teplotu –196 °C s použitím kryoprotektiva (např. glycerol, propandiol). V praxi se jednotlivá kryoprotektiva a ochlazovací protokoly specificky kombinují. Uchovat takto zamražený ejakulát se doporučuje zejména u mužů, kteří se potýkají se zdravotními problémy nebo se chystají podstoupit onkologickou léčbu.

ČÍST VÍCE

Aplikace bílkovin do varlat může léčit mužskou neplodnost

31.12.2020

Neplodností trpí přibližně 15 % párů a mužská neplodnost hraje roli ve více než třetině těchto případů. Mužská neplodnost je způsobena multifaktoriálními faktory. Často za to mohou problémy s vývojem spermií. Nyní vědci našli způsob, jak dodat protein důležitý pro produkci spermií přímo do myších varlat, kde obnovil normální vývoj spermií a umožnil dříve neplodným samcům počít mláďata.

ČÍST VÍCE

Efekt aspirinu na kvalitu semene

02.12.2020

Kvalita semene se u zdravých mužů za posledních 50 let zhoršila. Z rostoucího počtu studií je známo, že na kvalitu semene mají vliv farmakologické, nutriční i environmentální faktory, které mohou přispět k celkovému poklesu spermií a rostoucímu počtu neplodných párů.

ČÍST VÍCE

Výskyt viru SARS-CoV-2 v ejakulátu

30.10.2020

Onemocnění COVID-19 se mezi lidmi přenáší kapénkově vzduchem. Jiné případné způsoby jeho přenosu je třeba vědecky ověřit. Virus odpovědný za toto onemocnění (SARS-CoV-2) byl detekován v gastrointestinálním traktu, stolici, slinách a moči. Zda je přítomen i v ejakulátu se dosud moc nezkoumalo.

ČÍST VÍCE

Efekt Wi-Fi na snížení motility a fragmentaci DNA spermií

30.09.2020

V posledních letech dramaticky vzrostlo používání notebooků připojených k místní bezdrátové síti. Lidé používající Wi-Fi jsou vystaveni elektromagnetickým vlnám, které mohou být nebezpečné pro mužské pohlavní buňky.

ČÍST VÍCE

Nový objev na poli reprodukční biologie – Jaký je skutečný pohyb spermií?

03.09.2020

Přestože se poznání na poli reprodukční biologie rychle posouvá, je zde stále plno neznáma, neboť ani tento obor není ještě zdaleka probádán. Je vždy zajímavé, když badatelé přijdou s novým objevem či tvrzením, které nás ve vědění posune zase o krok dále. Nejnovějším objevem v této oblasti je vyvrácení mýtu o způsobu pohybu spermií.

ČÍST VÍCE

Stránky

Máte otázky? Ptejte se!

Kontaktní informace