Aktuality

Vliv užívání antidepresiv na mužskou plodnost

19.11.2021

Kvalitu spermií ovlivňuje řada faktorů, mimo jiné i některá léčiva. Kromě cytostatik jsou to například také léky na vysoký krevní tlak nebo antidepresiva, která patří celosvětově k nejčastěji předepisovaným farmakům. Podstata účinku prakticky všech skupin antidepresiv spočívá ve zlepšení neurotransmise monoaminů (serotoninu, noradrenalinu, dopaminu) v centrální nervové soustavě, která je u deprese narušena. Cílem farmakoterapie deprese je tedy posílení monoaminergní transmise mezi neurony, čehož lze teoreticky dosáhnout snížením zpětného vychytávání monoaminů ze synaptické štěrbiny do presynaptického vlákna, snížením metabolické degradace monoaminů, posílením jejich syntézy nebo i přímým ovlivněním příslušných receptorů.

ČÍST VÍCE

Může kvalitu ejakulátu ovlivnit délka ejakulační abstinence?

22.10.2021

Neplodnost postihuje přibližně 15 % párů v reprodukčním věku. Mužská neplodnost se na tomto skóre podílí 50 % (WHO 2010). Častým důvodem je nevyhovující kvalita spermií, kterou se současný výzkum na poli reprodukční medicíny zaobírá z různých aspektů.

ČÍST VÍCE

Jaká je kvalita spermatu po prodělání infekce SARS-CoV-2?

21.09.2021

Dopady infekce virem SARS-CoV-2 na různé tělesné orgány jsou předmětem intenzivního vědeckého výzkumu, mužskou reprodukční soustavu nevyjímaje. Probíhají též studie hodnotící kvalitu spermatu a výskyt SARS-CoV-2 ve spermatu infikovaných a uzdravených mužů. Zatím jejich počet není dostatečný a omezený je i počet účastníků.

ČÍST VÍCE

Mutace genu DNAH10 způsobuje primární mužskou neplodnost

23.08.2021

Mužská neplodnost představuje komplexní onemocnění, které přispívá k neplodnosti párů přibližně stejným dílem, jako neplodnost ze strany žen. U významného množství případů mužské neplodnosti však příčina zůstává neobjasněna. Předpokládá se, že z podstatné části se jedná o dosud nediagnostikovatelné vady na genetické úrovni. Proto se výzkum mužské neplodnosti zaměřuje na identifikaci dalších genetických rizikových faktorů, které by mohly rozšířit současný diagnostický panel vyšetření.

ČÍST VÍCE

Nový počítačový model pro simulaci průchodu spermií samičím pohlavním traktem může pomoci při výběru vhodné metody asistované reprodukce

27.07.2021

Tým vědců z Humboldtovy univerzity a Leibnizova institutu (Leibniz-IZW) vyvinul počítačový model založený na agentech, které simulují cestu spermií samičím pohlavním traktem. Cílem tohoto výzkumu bylo identifikovat faktory klíčové pro úspěšný tranzit spermií bez použití testů na zvířatech.

ČÍST VÍCE

Klinické využití FSH u mužské neplodnosti

16.06.2021

Mužská neplodnost je stále častěji diskutované téma napříč odborníky i laiky, neboť se s ní setkává čím dál více párů snažících se o potomka. V současnosti se muž podílí na neplodnosti páru ve více než 50 % případů. Neplodnost může být způsobena dědičnými predispozicemi či získanými příčinami. Existuje ale celá řada dalších faktorů, které ovlivňují kvalitu spermií.

ČÍST VÍCE

Efekt akupunktury na léčbu neplodnosti

04.05.2021

Neplodnost je v současné době celosvětový problém, který postihuje přibližně 15 % párů v reprodukčním věku. Mužská neplodnost představuje přibližně polovinu všech případů neplodnosti, přičemž u 40–50 % mužů není etiologie známa. Z faktorů vedoucích k mužské neplodnosti je nejčastější příčinou oligoasthenozoospermie, která je definována jako snížený celkový počet nebo koncentrace spermií a snížená progresivní nebo celková motilita spermií.

ČÍST VÍCE

Nové poznatky v oblasti diagnostiky a selekci poškozených spermií

29.03.2021

V posledních letech stoupá zájem o metody asistované reprodukce. Tyto metody přinášejí pozitivní řešení mnoha problémů infertility a pomáhají přivést na svět potomka i párům, u kterých se to dříve pokládalo za nemožné. Podmínkou normálního vývoje embrya je kvalitní a zdravá spermie.

ČÍST VÍCE

Zinek v boji proti COVID-19 a možným dopadům na plodnost

01.03.2021

COVID-19 způsobuje rozsáhlé škody na zdraví lidí všech věkových skupin. V souvislosti s tímto onemocněním se zkoumá i léčebný efekt zinku vzhledem k jeho již dříve prokázaným účinkům v boji proti oxidačnímu poškození tkání a virovým infekcím. COVID-19 zásoby zinku v organismu vyčerpává, což může mít vliv i na snížení plodnosti. V rámci studie publikované v časopise Reproductive Sciences vědci přezkoumali patofyziologii COVID-19, zejména ve vztahu k reprodukční funkci.

ČÍST VÍCE

Úloha kryokonzervace zárodečných buněk v asistované reprodukci

08.02.2021

Kryokonzervace spermií je metoda, která se v oblasti asistované reprodukce s úspěchem používá více než 50 let. Jde o metodu zamražení a uchování spermií pro jejich pozdější využití. Zamražení probíhá postupným ochlazováním až na teplotu –196 °C s použitím kryoprotektiva (např. glycerol, propandiol). V praxi se jednotlivá kryoprotektiva a ochlazovací protokoly specificky kombinují. Uchovat takto zamražený ejakulát se doporučuje zejména u mužů, kteří se potýkají se zdravotními problémy nebo se chystají podstoupit onkologickou léčbu.

ČÍST VÍCE

Stránky

Máte otázky? Ptejte se!

Kontaktní informace